فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ آریا دارد

آوایشویرایش

  • [آر/ یا]

  اسمویرایش

آریا

  1. یکی از مهم‌ترین شعبه نژاد سفید در جهان.
    آریا و آریاییان نام تمام قبایل و اقوامی است که به دوسته فرعی گروه هندوایرانی منتسب بوده‌اند - یعنی هندی و ایرانی - قبایل و اقوام مزبور خود خویشتن را چنین می‌خواندند‌. و این دلیل غیر قابل بحث و قطعی است که آریزانتیان از لحاظ زبان به گروه هندوایرانی (و در این مورد به گروه زبان‌های ایرانی) تعلق داشتند.
  2. مهم‌ترین گونه نژاد سفید که سه هزار سال پیش از زاد روز مسیح در فلات ایران جای گرفتند یا به سرزمین‌های دیگر کوچ کرده‌اند. آن‌ها نیای ایرانیان، هندی‌ها، یونانیان، رومیان و بیش‌تر مردم اروپا و آمریکا به شمار می‌آیند و نژاد هند و اروپا و آریان و آرین نامیده شده‌اند.
  3. از نام‌های مردانه ایرانی.
  4. قسمت اصلی ملودیک اپرا.
  5. شقایق وحشی از نوع خشخاش.

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین