فارسیویرایش

اَ

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. (زیست‌شناسی) پستانداری علف‌خوار، سم‌دار، و با یال و دُم بلند که برای سواری، بارکشی، یا مسابقه از آن استفاده می‌شود. اسپ، نوند، برذون، نونده، باره، بارگی، ریمن، بارگیر، شولک
  2. (ورزش) در شطرنج، مهره‌ای به شکل سر اسب که حرکتی به‌شکل «L» دارد و تنها مهره‌ای است که می‌تواند از روی مهره‌های دیگر بپرد.
  3. (نجوم) از صورت‌های فلکی نیمکرۀ شمالی.

برگردان‌هاویرایش

اسب کوتاهویرایش

  1. اسبچه

برگردان‌هاویرایش

اسب قزلویرایش

  1. اسبچه

برگردان‌هاویرایش