صفت فاعلیویرایش

  1. بالنده، نمو کننده.
  2. زبر، فو

قیدویرایش

  1. بلندی، ارتفاع

عربیویرایش

  1. طول، درازا.
  2. پشته، ت

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. قد و قامت. ؛ ~ بالاها پریدن کنایه از: بسیار جاه طلب بودن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی: up
  • تركی استانبولی: yukarı

آوایشویرایش

SAMPA: /bAlA

ایتالیایی

حرف اضافهویرایش

su

حرف اضافهویرایش

sopra

انگلیسی
upside