فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. مؤسسه‌ای اقتصادی، ملی یا دولتی که مردم پول‌های خود را در آن به امانت سپارند و در موقع لزوم برداشت کنند.
  2. مجموعه‌ای است برای نگه داری منظم و قابل دسترس خون یا اعضای بدن.
  3. پولی که قماربازها وارد بازی می‌کنند. ؛ ~ اطلاعات مؤسسه یا بخشی از یک مؤسسه برای گردآوری پردازش، نگه داری و ارائة اطلاعات. ؛ ~ خون مؤسسه یا بخشی از یک مؤسسه برای گردآوری و نگه داری خون مورد نیاز بیماران. ؛ ~ مرکزی بانک دولتی که تنظیم و اجرای سیاست‌های بانکی و پولی کشور را بر عهده دارد. ؛ عابر ~باجه‌ای در یک بانک، که مشرف به گذرگاه است و دارندة حساب می‌تواند با قرار دادن کارت ویژه‌ای در دستگاه خودکار آن از حساب خود پول دریافت یا به آن حساب پول پرداخت کند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. بانک
  2. بنگاهی سودبر (انتفاعی)

است با نقش واسطه‌گری مالی در بازار پول و سرمایه و دیگر خدمات مالی.

ریشه‌شناسیویرایش

  1. این واژه بطور مستقیم از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده است.

برگردان‌هاویرایش

  • آلمانی: Bank
  • انگلیسی: bank

| width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ بانک دارد
ایتالیایی

اسمویرایش

banca

انگلیسی
bank