(بِ لا)

فارسی ویرایش

بُلّیْ :(bolli) در گویش گنابادی یعنی کونی ، اُبنه ای ، مردی که علایق جنسی زنانه دارد ، مفعول ، اَمْرَد

ریشه‌شناسی ویرایش

(اِم

صفت ویرایش

  1. کهنگی، آوارگی.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(بَ)

قید ویرایش

  1. بله، آ

ریشه ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

تلفظ ویرایش

  • بلی /بَلی/

قید ویرایش

برگردان‌ها ویرایش

  • انگلیسی:yes
انگلیسی
yes