باز کردن منو اصلی

انگلیسیویرایش

قیدویرایش

  1. برای اعلام موافقت با امری یا جمله‌ای
    "Yes. I'm here"

مترادف‌هاویرایش

متضادهاویرایش

  • در حالت معمولی:نه

ترجمه‌هاویرایش