(نَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

حرفویرایش

  1. حرف نفی. مق بلی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(نِ)

اسمویرایش

  1. شهر، آبادی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

تلفظویرایش

نه /نَه/

حرفویرایش

برگردان‌هاویرایش

  • انگليسی:no

تلفظویرایش

نه /نُه/

عددویرایش

  1. عددی بزرگتر از هشت و کمتر ازده.

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

قیدویرایش

no

non

حرف ربطویرایش

انگلیسی
so so

پشتوویرایش

عددویرایش

نه

  1. نه