(تَ هُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. خودنمایی کردن.
  2. پشت هم شدن، یکدیگر را یاری کردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
simulation