فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

 • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

 • [زحم/عت]

صفتویرایش

زحمت

 1. زحمت احتمالا معرب زمت است، این کلمه به مفهوم باستانی یعنی مرد کار، مرد زمین، مرد زراعت.
  در دنیای قدیم کشوری با عنوان زاموآ یا زموآ وجود داشت که این تعبیر مناسبتی با اصطلاح مزبور دارد.

ریشه شناسی۲ویرایش

 • عربی
 1. زحمة

مصدر لازمویرایش

 1. انبوه کردن.

صفتویرایش

 1. ازدحام.
 2. رنج و آزردگی.

ریشه‌شناسی۳ویرایش

 1. بیما: در زبان فارسی درد.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌هاویرایش