(شَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

=اسم=حسویرایش

تن

  1. تن، کالبد انسان.
  2. آدمی، انسان.یط

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معینه

اسمویرایش

  1. شخص

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

persona

اسمویرایش

individuo

انگلیسی
wight