فارسیویرایش

شِرَقْ :(sheragh) در گویش گنابادی صدای برخورد اعضای بدن در هنگام کتک کاری یا ضربه خوردن را گویند ، چسپیدن ضربه ، اثر کردن ضربه ای که زده شده

اسمویرایش

  1. شرق
  2. سمتی که خورشید از آن بر می‌آید.

آوایشویرایش

  • [ʃæɾɣ]، /شَرق/

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

est

اسمویرایش

oriente

انگلیسی
orient