فارسیویرایش

شَ

اسمویرایش

شرم+گاه

برگردان‌هاویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ شرمگاه دارد