(صَ مَ عَ یا عِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. صومعة

اسمویرایش

  1. عبادتگاه راهب در بالای کوه.
  2. دیر، خانقاه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. صومعه

آوایشویرایش

[somee]

مترادف‌هاویرایش

  1. دیر

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

monastero

انگلیسی
nunnery