(دَ یا دِ)

فارسیویرایش

دِیْرَ :(deira) در گویش گنابادی یعنی دُهُل ، طبل ، دَف

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. صومعه، محل عبادت راهبان مسیحی. ؛ ~ خراب آباد کنایه از: دنیا، جهان مادی. ؛ ~ مغان معبد زردشتیان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی:low

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

قیدویرایش

tardi

اسمویرایش

monastero

انگلیسی
tardy