(مَ لِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. مقالة

اسمویرایش

  1. گفتار، مبحث، کلام، نوشتار.

جمعویرایش

  1. مقالات.
  2. فصلی از یک کتاب یا رساله.
  3. نوشته‌ای که دربارة موضوعی نویسند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

saggio

اسمویرایش

articolo

انگلیسی
treatise