فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • پهلوی

آوایش ویرایش

  • /نامِه/---/نامهَ/

  اسم ویرایش

نامه

  1. نوشته، مکتوب، کتاب، صحیفه.
    نامه از دو عنصر نا - مه شکل گرفته، و ممکن از تغییر یافته یا تصحیف شده نامع در سنگ نبشته بیستون باشد.

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین