فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • /نامِه/---/نامهَ/

  اسمویرایش

نامه

  1. نوشته، مکتوب، کتاب، صحیفه.
    نامه از دو عنصر نا - مه شکل گرفته، و ممکن از تغییر یافته یا تصحیف شده نامع در سنگ نبشته بیستون باشد.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین