(نَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِم

صفتویرایش

  1. رمیدگی، دو

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(نَ فَ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. کس، فرد.
  2. گروه، گروه مردم.
  3. واحدی برای شمارش انسان، شتر و درخت خرما.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی:man
ایتالیایی

اسمویرایش

persona

انگلیسی
unit