(نُ ط)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. نقطة

اسمویرایش

  1. علامتی ریز و گرد و چهارگوش که در زیر یا روی بعضی از حروف الفبا می‌گذارند.
  2. محل، جا.
  3. مرکز.
  4. نکته.

جمعویرایش

  1. نقاط. نقط. ؛ ~ی حرکت مبداء حرکت. ؛ ~ ضعف هر یک از معایب شخ

صفتویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

punto

انگلیسی
tittle