فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

 • [واو]

Flag of Iran.svg فارسیویرایش

 حرف

 1. سی‌امین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر با عدد ۶ است.

 حرف ربط

 1. حرف ربطی که دو کلمه یا دو جمله را بیکدیگر پیوند دهد.

 ضمیر

 1. مخفف او
 1. مثال:«ورا دیدم.»

Flag of Saudi Arabia.svg عربیویرایش

 حرف

 1. حرف بیست و هفتم از حروف عربی‌
 2. در آغاز لفظ جلاله (الله).
 3. برای قسم به کار می‌رود.

 حرف ربط

 1. حرف ربطی که دو کلمه یا دو جمله را بیکدیگر پیوند دهد.

Flag of Afghanistan.svg پشتوویرایش

 حرف

 1. حرف سی‌ و هشتم از الفبای پشتو

Flag of Pakistan.svg اردوویرایش

 حرف

 1. حرف سی‌ و سوم از اردو

 حرف ربط

 1. حرف ربطی که دو کلمه یا دو جمله را بیکدیگر پیوند دهد.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین