فارسیویرایش

(لَ هَ)

ریشه‌شناسیویرایش

از ایرانی میانه. احتمالاً همریشه با ارمنی պարան (paran) «طناب».

اسم مرکبویرایش

  1. افسار، مهار، کمند. ؛ از زیر ~ کسی در آمدن از تسلط و فرمان کسی درآمدن.
  2. ریسمان و بند، یوغ

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

ریشه شناسی ۲ویرایش

اسم مرکبویرایش

پاله‌هنگ

  1. دوال، ریسمان
    نه ارژنگ مانم نه دیو سپید ..... نه سنجه نه پولاد غندی نه بید

منابعویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
halter