فارسیویرایش

(تَ)

اسم مرکبویرایش

  1. شهری که محل مقر حکومت باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. پایتخت

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

capitale

انگلیسی
capital