کس‌مشنگ

(تغییرمسیر از کس مشنگ)

فارسیویرایش

کُسْ مِشَنْگ :(kosmeshang) در گویش گنابادی یعنی خِنْگ ، کم حواس ، حواس پَرت

صفتویرایش

  • لهجه تهرانی:
  • عامیانه: به فرد ساده يا فردی که به آسانی می شود سرش را کلاه گذاشت.

جستارهای وابستهویرایش