فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • [گَن/آه]

قیدویرایش

گناه

  1. مفهوم باستانی اصطلاح گناه غیر از آن معنانی رایج است؛ به عبارتی مفاهیم گند و آه زبان فارسی را توأم دارد.
    در واقع کسی که ناله و نفرین پشت سر کسی نماید عمل گندی انجام داده که نباید چنین می‌کرد.

اسمویرایش

  1. بزه، کار بد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌هاویرایش