آلمانیویرایش

اسمویرایش

Gesicht خنثی

  1. صورت، رو، رخ، چهره