(بَ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. ساختمان کامل یک موجود زنده.
  2. تن، پیکر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

تلفظویرایش

  • بدن /بَدَن/

کلمهویرایش

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

| width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

ایتالیایی

اسمویرایش

corpo

انگلیسی
microcosm