(حَ مَ لَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. حملة

صفتویرایش

  1. جِ حامل ؛ حمل کنندگان، برندگان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(حَ لِ یا لَ)

ریشه‌شناسیویرایش

  1. حملة

مصدر لازمویرایش

  1. آهنگ جنگ کردن، هجوم بردن،

اسمویرایش

  1. هجوم، یورش.
  2. غش (پزشکی)
  1. دفعه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

aggressione

اسمویرایش

invasione

انگلیسی
venue