فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

 • [رای]

  اسمویرایش

رای

 1. فکر، اندیشه، نظر، تدبیر، چاره‌گری، صلاح‌کار، مصلحت، قصد، آهنگ، مقصود.
  چیست این رای که اندیشیده‌ای؟

عربیویرایش

اسمویرایش

 1. رأی
 2. اندیشه،

قید مرکبویرایش

 1. تدبیر.
 2. عقیده، اعتقاد.
 3. شور، مشورت.
 4. قصد، عزم.
 5. راه، طریق، رأی. ایده. نظر.

هندیویرایش

اسمویرایش

 1. نک راجه.

واژه‌های وابستهویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش