فارسیویرایش

(کُ)

اسمویرایش

  1. ورزش دو نفری که هدف از آن به پشت خواباندن یکی به وسیله دیگری. و بر دو گونه است، کشتی آزاد، کشتی فرنگی.
  2. زنار، کمربند.

استعارهویرایش

  1. مجازاً: تلاش و کوشش جسمی یا ذهنی بسیار سخت.

برگردانویرایش

آوایشویرایش

  • کَشتی/کِشتی (kashti/keshti)

(کِ)

اسمویرایش

  1. سفینه، قایق بزرگ.
  2. نوعی پیاله شراب. ؛ ~ کسی غرق شدن بسیار افسرده و غمگین شدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش