فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

آوایشویرایش

اسمویرایش

آهرمن

  1. ~ نام نخستین موجود پلید و مادر خروزان‌دیو در شاهنامه است او به فرّه ایزدی کیومرث رشک برد و دسیسه چید تا او را از محبوبیت براندازد به همین سبب فرزندش را تحریک نمود تا به مکان کیومرث هجوم آورد.
    ~ به رشک اندر آمد آهرمن بدسگال ..... همی رای زد تا ببالید بال
  2. نک اهریمن

مترادف‌هاویرایش

متضادهاویرایش

واژه‌های مشتق‌شدهویرایش

  • آهرمنا
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ آهرمن دارد

منابعویرایش