فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. میخانه، جایی که در آن سرپایی نوشابه و خوراک خورند.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسیویرایش

 1. آن چه که بر دوش انسان یا پشت چهارپا حمل شود.
 2. جرمی که در اثر اختلال دستگاه گوارش بر روی زبان پیدا شود.
 3. میوة درخت، بر.
 4. مترادف کار.
 5. سنگینی.
 6. گناه.
 7. بچه‌ای که در شکم مادر

استعارهویرایش

 1. ثروت، تمول.
 2. مشقت، رن
 3. مرتبه و واحدی برای شمارش(مانند چندین بار؛دو بار)

جمعویرایش

 1. مسئولیت، تکلیف. ؛ ~ خود را بستن کنایه از: سود کلان به دست آوردن (غالباً از راه‌های نامشروع)
 1. ~ خود را به منزل رساندن کنایه از: موفق شدن در کار خود.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(رّ)

ریشه‌شناسیویرایش

 1. اجازه، رخصت.
 2. اجازة حضور نزد شاه یا امیر.
 3. دفعه، مرتبه.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین


صفتویرایش

 1. نیکوکار.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

یافتن (تَ)

 1. بزرگ، بزرگوار.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

مصدر لازمویرایش

 1. اجازة ورود به بارگاه شاه یافتن.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

پسوندویرایش

 1. به صورت پسوند در آخر برخی واژه‌ها معنای ساحل، کنار و انبوهی می‌دهد مانند: جویبار، زنگبار.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

بار کش (کسی که بار را جا به جا میکند)

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی

اسمویرایش

 1. محلی در هتل‌ها برای صرف انواع نوشیدنی.

برگردان‌هاویرایش

 • انگلیسی:bar
ایتالیایی

اسمویرایش

bagaglio

carico

اسمویرایش

frutto