فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • /تیرِه/

  اسمویرایش

تیره

  1. منسوب به تیر.
  2. دودمان، خانواده.
  3. دسته‌ای از مردم که از یک نژاد باشند.

  صفتویرایش

  1. تاریک، سیاه.
    شب تیره با لشکر افراسیاب.....گذر کرد از آموی و بگذاشت آب (شاهنامه)

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین