یک چشم‌انداز زمستانی

فارسیویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • /زِمِستان/

  اسم مرکبویرایش

زمستان

  1. چهارمین فصل از فصل‌های سال، پس از پائیز و پیش از بهار، شامل ماه‌های دی ماه، بهمن ماه و اسفند ماه.
    زمستان از لفظ «زم» که به معنی سردی است و لفظ «ستان» که برای کثرت و نیز برای ظرفیت باشد. موسم سرما. شتا. ابوالعجل. و آن سه ماه است: جدی، دلو و حوت.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن