فارسیویرایش

(مَ)

اسمویرایش

  1. درخت انگور.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. رشد خارجی روی پوست به صورت رشته‌های محکم نخ مانند به ویژه رشته‌های رنگیزه داری که پوشش ویژة یک پستاندار

استعارهویرایش

۲- پوشش مویی یک جانور یا بخشی از بدن به ویژه پوشش مویی سر انسان. ؛~ی دماغ (کن.) مزاحم. ؛~ را از ماست کشیدن (کن.) بسیار دقیق بودن (به ویژه در حساب و کتاب) ؛~ها را در آسیاب سفید نکردن (کن.)

  1. گذشت عمر و داشتن تجربه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. مو

آوایشویرایش

[mu]

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

capello

اسمویرایش

pelo

انگلیسی
wooled