فارسیویرایش

آسِ :(ase) در گویش گنابادی یعنی آهسته ، آرام ، رام

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. واژهٔ آس نام یک نوع ریحان خوشبوست که از زبان سانسکریت آمده است.
 1. تک خال.
 2. یکی از ورق -‌های بازی که یک خال بر آن نقش شده.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین
 1. دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده که به وسیله آن غلات را آرد کنند. سنگ زیرین ساکن و سنگ بالایی متحرک می‌باشد.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

 1. آس
 2. هر کدام از چهار ورق تک خال در ورق بازی
 3. آسیاسنگ

برگردان‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

 1. ----

پشتوویرایش

اسمویرایش

 1. آس
 2. اسب
انگلیسی
ace