به خاطر چه

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

به (فارسی) + خاطر (عربی) + چه (فارسی)

قیدویرایش

  1. از چه روی، برای چه، به چه دلیل

تلفظویرایش

برگردان‌هاویرایش