فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

به (فارسی) + خاطر (عربی) + چه (فارسی)

قید ویرایش

  1. از چه روی، برای چه، به چه دلیل

تلفظ ویرایش

برگردان‌ها ویرایش