فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. سلطان، فرمانروا.
  2. هر چیز مهم و بزرگ. ؛ ~رخ زدن کنایه از: الف - فرصت را غنیمت شمردن. ب - غلبه یافتن. ؛با ~پالوده نخوردن کنایه از: خود را برتر از دیگران پنداشتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. شاه

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

re

انگلیسی
sceptered