فارسیویرایش

(اَ دَ)

مصدر لازمویرایش

  1. قیمت داشتن.
  2. شایستن، لیاقت داشتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فعلویرایش

  1. ارزیدنآوایشویرایش

[arzidan]

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی: cost ایتالیایی: costare

انگلیسی
lie in