فارسی ویرایش

فعل ویرایش

ازدا(ی)

- یدن

  1. آگاه‌کردن در مورد واقعیتها یا رویدادها

آوایش ویرایش

  • /اَزداییدن/؛ SAMPA: /"azdAjidan

نویسه گردانی ویرایش

برگردان‌ها ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

Azdâyidan, from Mid.Pers. azdênitan "to inform," from azd "information, proclamation; known" (loaned into Arm. azd)

  1. ,

from O.Pers. azdā "known," azdā kar "to become known;" Av. azdā "known;" Sogdian 'zd' "informed, known;" cf. Skt. addhā' "manifestly; certainly, truly," addhāti "sage."


Abbreviations and symbols


Transliteration of Persian characters

واژه‌های وابسته ویرایش

ازداییک، ازدایش، دانش ازدایش، نگره‌ی ازدایش

بن مایه (مرجع ویرایش

حیدری ملایری، م. فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک، ۲۰۰۵