باز کردن منو اصلی

فارسیویرایش

(فِ رِ دَ)

مصدر متعدیویرایش

  1. روانه کردن، راهی کردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


آوایشویرایش

  1. فِ رِ دَ

فعلویرایش

ارسال کردن

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

inviare

mandare

فعلویرایش

spedire

انگلیسی
transmit