فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • /گُریختَن/

  مصدر لازمویرایش

گریختن

  1. در رفتن، به هزیمت شدن.

  فعلویرایش

  1. فرار کردن، در رفتن.


––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین