فارسی ویرایش

ریشه‌ لغت ویرایش

 • فارسی

آوایش ویرایش

 • /آرمان/

  اسم ویرایش

آرمان

 1. تصوراتی که برای ساختن جنبه‌های گوناگون زندگیِ مطلوب در ذهن انسان‌هاست. امید، آرزو. حسرت، اندوه. اصل.
 2. آرمان در فارسی به معنای امید، آرزو، در ارمنی به معنای مرد خدا و در آلمانی به معنای مرد ارتش است.
 3. آرمان یک نام فارسی و ارمنی است ، اما همچنین دارای اصالت ژرمنی است.
 4. آرمان شوهر ملکه نگین در مصر باستان و تاریخ ارامنه.

  نام‌جا ویرایش

 1. شهر یا کشوری مرموز و ناشناخته که هم در دوران کاسی یاد می‌شود و هم در شاهنامه مذکور افتاده. شاید ارمنستان.
  بدان مرغزار آرمان دو روز/ همی شاد بودند با باز و یوز «فردوسی»
 2. آرمان از دو بخش آر - مان درست شده و باید مفهومی ایل صحرانشین یا آریا داشته باشد. کتیبه آگوم دوم آن را هالمان گاهی آلمان نام می‌برد که در ناحیه یاسوبو قرار داشته است.

واژه‌های مشتق شده ویرایش


برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

 • فرهنگ لغت معین/ فرهنگ بزرگ سخن