فارسیویرایش

(بَ تَ)

مصدر متعدیویرایش

  1. به بند کشیدن.
  2. منجمد کردن.
  3. نقاشی کردن.
  4. منجمد شدن.
  5. مغلوب کردن.
  6. نسبت دادن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فعلویرایش

  1. بستن


آوایشویرایش

[bastan]

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی: close ایتالیایی: chiudere

ایتالیایی

فعلویرایش

chiudere

legare

allacciare

tappare

vincolare

فعلویرایش

tamponare

انگلیسی
wrap