(نِ شَ تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. در جایی قرار گرفتن، ضد ایستادن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


آوایشویرایش

  1. نِ شَ تَ

فعلویرایش

سرین خود را بر روی زمین و جز آن گذاشتن

برگردان‌هاویرایشایتالیایی

فعلویرایش

sedersi

فعلویرایش

accomodarsi

انگلیسی
sit