فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • [داش/تَن]

 مصدر متعدیویرایش

داشتن

  1. دارا بودن.
  2. نگاه داشتن.
  3. به شمار آوردن، گرفتن.
  4. پنداشتن.
  5. طول کشیدن.
  6. مشغول بودن.
  7. وادار کردن.


––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین