(گُ تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

[گُفتَن]

  1. صحبت کردن، حرف زدن.
  2. به نظم درآوردن، سرودن.
  3. معتقد بودن.
  4. آواز خواندن.
  5. پنداشتن، تصور کردن.
  6. نامیدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فعلویرایش

گفتن [گُفتَن]آوایشویرایش

[goftæn]

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

dire

انگلیسی
utterance